"Bij Kinderopvang de Speeltuin word je spelenderwijs wijs!"

Mijn visie

 

Bij Kinderopvang de Speeltuin word je Spelenderwijs Wijs!

Kinderopvang de speeltuin is…

Een opvang waar spelen echt erg belangrijk is.
Leren doen kinderen namelijk spelenderwijs !
Er is veel speelmateriaal en speelruimte aanwezig….
het lijkt wel een echte SPEELTUIN!!

 

Het is belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft bij ons en met veel plezier naar de Speeltuin komt.

Er wordt goed gekeken naar de behoeften van elk kind.

Als een kind lekker in zijn vel zit, staat het open voor nieuwe dingen.
Regelmaat en structuur bieden zekerheid aan kinderen, waardoor het zelfvertrouwen groeit.
Kinderen positief benaderen en uitgaan van het goede van het kind,

Aandacht schenken aan, het benoemen en accepteren van de gevoelens van een kind, zorgen ervoor dat een kind zich durft te uiten en zichzelf durft te zijn.

Kinderopvang de Speeltuin biedt opvang op een plek waar een gastkind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf…

 

 

 

Dagindeling met vaste momenten

MEER INFO